Privacy Policy


This Privacy Policy sets out the personal information we collect and the use of such information.

Personal information we collect

We may collect the following personal information:

 • name;
 • email address;
 • telephone number and other contact details;
 • date of birth or age;
 • standard tech information such as your device ID, device type, computer and connection information, geo-location information, statistics on page views, traffic to and from the site, ad data, IP address and standard web log information;
 • information you provide to us via surveys;
 • details of services we have provided or that you have enquired about;
 • any information relating to you that you provide to us directly or indirectly in order to deliver the services you requested; and
 • any other information which may be required to facilitate your dealings with us.

We may gather personal information either from you directly, or via third parties. Some ways we get personal information are:

 • when you register on our website;
 • when you communicate with us (including but not limited to email, chat, social media, phone, in-person);
 • when you share information with us from other social applications, services or websites;
 • when you interact with our sites, services, content and advertising;
 • from other parties (like your representatives, social media sites, our related companies and our syndication partners);
 • from public sources;
 • from your visits and clicks on our web pages or social media presences; and
 • when we’re required to do so by law.

In some circumstances, if you don’t provide us with your personal information, we may not be able to help you with what you need.   

We collect anonymised cookie information to enable Google Adwords remarketing and use it to trigger non-intrusive, relevant ads across the Google Content Network.

Use of personal information

We collect, hold, use and disclose your personal information for the main purposes of providing services to you and ensuring the proper functioning of the website, including:

 • to enable you to access and use our website;
 • to send you service, support and administrative messages, reminders, technical notices, updates, security alerts, and information requested by you;
 • to operate, protect, improve and optimise our website, business and our users’ experience, such as to perform analytics, conduct research and for advertising and marketing;
 • to comply with our legal obligations, resolve any disputes that we may have with any of our users, and enforce our agreements with third parties; and
 • to consider your application for employment.

Further information

If you would like further information or you think your personal information is inaccurate please send an e-mail to team@depdep.vn
Chính Sách Bảo Mật


Chính sách bảo mật này phân tích những dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập và sử dụng.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân dưới đây:

 • Tên;
 • Địa chỉ email;
 • Số điện thoại và các thông tin liên lạc khác;
 • Ngày sinh hoặc tuổi;
 • Các thông tin kỹ thuật như ID và loại hình thiết bị của người dùng, thông tin về máy tính và đường truyền, định vị, chiến thuật quảng bá, lưu lượng truy cập, dữ liệu quảng cáo, địa chỉ IP và thông tin chung về trang web của người dùng;
 • Các thông tin được cung cấp qua các bài khảo sát;
 • Thông tin chi tiết về các dịch vụ chúng tôi cung cấp và các dịch vụ người dùng yêu cầu;
 • Tất cả các thông tin liên quan đến người dùng được cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp trong quá trình cung cấp dịch vụ; và
 • Các thông tin cần thiết để làm rõ hợp đồng của chúng tôi và người dùng.

Chúng tôi có thể thu thập những thông tin cá nhân trên trực tiếp từ người dùng hoặc thông qua các trung gian khác:

 • Khi bạn đăng kí trên trang web của chúng tôi;
 • Khi bạn giao tiếp với chúng tôi thông qua email, tin nhắn, mạng xã hội, mạng viễn thông, trực tiếp;
 • Khi bạn chia sẻ thông tin với chúng tôi thông qua các trang web, dịch vụ và ứng dụng xã hội khác;
 • Khi bạn tương tác với trang web, dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi;
 • Từ các bên thứ ba như đại diện của người dùng, các trang mạng xã hội, các công ty có liên quan và đối tác của chúng tôi;
 • Từ các nguồn tin công cộng;
 • Qua các lượt truy cập của người dùng vào trang web hoặc các trang mạng xã hội chính thức của chúng tôi; và
 • Khi luật pháp yêu cầu.

Trong một số trường hợp, nếu người dùng không cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ không thể cung cấp các dịch vụ cần thiết.

Chúng tôi thu thập các thông tin ‘Cookie’ đã được ẩn danh để kích hoạt Google Adwords và phát hành các quảng cáo liên quan thông qua mạng lưới Google Content Network.

Quyền sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ các thông cá nhân được cung cấp nhằm cung cấp dịch vụ đến người dùng và bảo đảm quá trình hoạt động của trang web, bao gồm:

 • Nhằm đảm bảo bạn có thể truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi;
 • Nhằm gửi đến bạn các dịch vụ, hỗ trợ; các thông báo, nhắc nhở, cập nhật và thông tin bạn yêu cầu;
 • Nhằm mục đích vận hành, bảo vệ, cải tiến, tối ưu hóa trang web, doanh nghiệp và trải nghiệm người dùng thông qua việc phân tích, khảo sát và quảng cáo, tuyên truyền.
 • Nhằm đảo bảo các trách nhiệm về luật pháp, giải quyết các mâu thuẫn có thể xảy ra với người dùng của chúng tôi và hợp pháp hóa các thỏa thuận của chúng tôi với bên thứ ba;
 • Nhằm xem xét mẫu đơn xin việc của người dùng.

Thông tin chi tiết

Nếu bạn cần thông tin chi tiết hoặc bạn nghĩ rằng thông tin các nhân của mình không chính xác, liên hệ với địa chỉ email team@depdep.vn.